AKTIVITI 2009

  1. Taklimat NILAM kepada pelajar Tingkatan 1
  2. Sudut bacaan Kelas
  3. Laluan Iqra
  4. Program bercerita / bicara pemimpin
  5. Program bakul buku
  6. Jadual waktu NILAM di Gapura Ilmu
  7. Pertandingan rekod pembaca terbanyak
  8. Pertandingan ulasan buku